تماس با ما

تماس با ما:

آدرس:

مرکزی، شهرک صنعتی زاویه،بلوار تلاشگران، خیابان اقاقیا ۳۰۲، پلاک ۵۴۸۳

تلفن:

دفتر:۰۸۶۴۵۲۶۰۴۶۲

۰۸۶۴۵۲۶۰۴۶۳

موبایل :۰۹۱۲۳۴۴۵۱۸۲

 

Skype:
Email:

sales@azaran-chocolate.com

Web:

www.azaran-chocolate.com

شرکت آذران شکلات پورمند

ارتباط با ما