ما این افتخار را داریم
تولید کننده تجهیزات شکلات سازی هستیم
پشتیبانی از تجهیزات
و کنترل دیجیتالی سیستمها

نمونه محصولات

ساخت انواع تونل های سرد و یخچال اسپیرال

محصولات

خط تولید انواع شکلات و تافی، ساخت بالمیل، ساخت یپازیتور

راه اندازی کارخانجات

مشاوره در راه اندازی کارخانجات تولید شکلات از ابتدا

درباره ما

ماشین سازی آذران شکلات پورمند بابکارگیری دانش روز

تعداد محصولات و مشتریان

Many Customers

تامین کنندگان
خدمات مشاور
مشتریان
نمایندگان